2. Körkortstillstånd

Innan du börjar övningsköra måste du ansöka om körkortstillstånd, vilket du lättast gör på Transportstyrelsen.  När du ansöker om körkortstillstånd krävs, förutom själva ansökan, också att du fyller i en hälsodeklaration samt genomgår en synundersökning hos en optiker.

Det är Transportstyrelsen som prövar din ansökan om körkortstillstånd och syftet med denna prövning är att de ska bedöma om du kan antas bli en bra förare både sett ur hälsosynpunkt men även med hänsyn tagen till om du t.ex. har straffats för något brott. Vi rekommenderar dig att du skickar in ansökan i god tid, då det ibland kan vara lång handläggningstid hos Transportstyrelsen.

När Transportstyrelsen gjort sin prövning och beviljat dig körkortstillstånd, får du ett Bevis om körkortstillstånd och detta är giltigt i fem år. Kom ihåg att ditt körkortstillstånd måste vara giltigt för att du ska kunna påbörja din övningskörning samt även för att kunna genomföra teori- och förarprov.

Scroll to Top