3. Teori

Om den praktiska körkortsutbildningen går hand i hand med den teoretiska utbildningen utvecklas du snabbare och får en bättre förståelse för övningskörningen, vilket i sin tur kan innebära ett mer kostnadseffektivt upplägg på körkortsutbildningen.

Vårt utbildningsmaterial heter ”Trafikens grunder” samt ”Köra bil” och förberedande teorifrågor finns via app och elevcentralen.

Vi kan även tillhandahålla material på engelska. Våra teoretiska utbildningar hålls dock på svenska.

Scroll to Top