6. Kunskaps- och förarprov

Det är din trafiklärare som i samråd med dig planerar in kunskaps- och förarprov, vilket bokas hos Trafikverket (vänligen se deras hemsida för aktuella provavgifter). Proven kan göras samma dag, men du har även möjlighet att dela upp provtillfällena på två dagar. Observera dock att det är kunskapsprovet som alltid utförs först, samt att körprovet skall genomföras oavsett resultat på kunskapsprovet. Godkänt delprov är giltigt i två månader.

Du ska veta att bokningen av proven är preliminär och kan komma att avbokas om du inte bedöms vara redo för proven.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation vid provtillfällena (pass, id-kort eller körkort ). Observera att förarbevis ej gäller som giltig legitimation. 

Scroll to Top