AM-kort SjölinLantz

AM-kort för dig som vill köra moped klass 1 för moped och eller mopedbil.

AM-kort för dig som vill köra moped klass 1 för moped och eller mopedbil.

Åldersgränsen för AM-kort är 15 år och det krävs ett körkortstillstånd, obligatorisk teoriutbildning, manöverkörning och körning i trafik samt godkänt kunskapsprov hos Trafikverket. Det krävs inget körprov hos Trafikverket, utan det är vår mopedlärare som bedömer när din körning är godkänd.

Och det är klart du visste att du får lov att börja på utbildningen redan när du fyllt 14 år och 9 månader!

Anmäl dig hos oss redan idag för ditt AM-kort.

Kolla mer här om AM-kort på Sjölin&Lantz trafikskola

Scroll to Top