Introduktionsutbildning

För att få lov att övningsköra privat med personbil måste både handledare och elev genomgå en introduktionsutbildning. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. För att få bli handledare krävs körkort i minst 5 år under en 10-års period.

Syftet med utbildningen är att minska på riskerna vid den privata övningskörningen och därmed bidra till ökad trafiksäkerhet ute på våra vägar. Till grund för denna utbildning ligger nollvisionen som sedan slutet av 1990-talet är en del i det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Målet är att ingen människa ska dödas eller skadas svårt till följd av en trafikolycka.

Kurstillfällen

Ring eller skicka mail till trafikskolan för information om lediga kurser. OBS! Anmälan till kursen är bindande och betalning ska ske senast 7 dagar innan kurstillfället. Observera att det numera går att både boka och betala för introduktionsutbildningen via vår e-handel Alla deltagare ska uppvisa giltig legitimation.

Hur går det praktiskt till?

Utbildningen är obligatorisk och omfattar 3 timmar exkl. paus och den erbjuds oftast på lördag. Hos oss får du dessutom studiematerial, fika samt bjuder vi dig även på en övningsskylt.

Handledaren ansöker om tillstånd efter genomgången utbildning. Tillståndet gäller endast  för en elev och det är giltigt i 5 år. Handledaren kan ha flera handledartillstånd, d.v.s. elever, dock max 15 st.

För mer information – Transportstyrelsen

Scroll to Top