Riskutbildning del 2 (halkan)

Riskutbildning del 2 är en obligatorisk utbildning.

Målet är att du ska få uppleva risker med olika hastigheter och körning under särskilda förhållanden. Du ska få möjlighet till en värdering av hastighetens, väglagets, fordonets och din egen förmåga som förare att påverka en uppkommen situation. Detta uppnås dels genom praktiska moment, men även genom diskussion samt reflektion med halkinstruktör och övriga deltagare i gruppen.

Syftet med utbildningen är du ska inse hastighetens och däckens betydelse samt vilken begränsad förmåga vi har som människor att lösa plötsliga krissituationer i trafiken. Ditt mål är naturligtvis att inte hamna i riskfyllda situationer.

Riskutbildning 2 genomförs på Bulltofta-banan i Malmö.

Riskutbildningen är giltig i 5 år.

Scroll to Top