Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1 infördes som en obligatorisk del av körkortsutbildningen den 1 april 2009. Utbildningen tar upp olika typer av riskbeteenden ute i trafiken såsom alkohol, droger och trötthet och är en viktig del i arbetet mot Trafikverkets Nollvision som går ut på att vi alla i samhället måste jobba aktivt för att förebygga och förhindra trafikolyckor.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar. Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.

Riskutbildningen är giltig i 5 år.

Scroll to Top