Vägen till ditt körkort

Introduktionsutbildning, körkortstillstånd, övningskörning, riskutbildning, kunskapsprov, körprov... att ta körkort är inte helt okomplicerat.

Här nedan reder vi ut begreppen och ger en komplett översikt av vägen till ditt körkort.

forbered-dig-w

1. Introduktionsutbildning

För att få lov att övningsköra privat med personbil måste både handledare och elev genomgå en introduktionsutbildning. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. För att få bli handledare krävs körkort i minst 5 år under en 10-års period. För mer information se under rubriken ”Information; Introduktionsutbildning”.

2. Körkortstillstånd

Innan du börjar övningsköra måste du ansöka om körkortstillstånd, vilket du lättast gör på Transportstyrelsen.  När du ansöker om körkortstillstånd krävs, förutom själva ansökan, också att du fyller i en hälsodeklaration samt genomgår en synundersökning hos en optiker.

Det är Transportstyrelsen som prövar din ansökan om körkortstillstånd och syftet med denna prövning är att de ska bedöma om du kan antas bli en bra förare både sett ur hälsosynpunkt men även med hänsyn tagen till om du t.ex. har straffats för något brott. Vi rekommenderar dig att du skickar in ansökan i god tid, då det ibland kan vara lång handläggningstid hos Transportstyrelsen.

När Transportstyrelsen gjort sin prövning och beviljat dig körkortstillstånd, får du ett Bevis om körkortstillstånd och detta är giltigt i fem år. Kom ihåg att ditt körkortstillstånd måste vara giltigt för att du ska kunna påbörja din övningskörning samt även för att kunna genomföra teori- och förarprov.

3. Teori

Om den praktiska körkortsutbildningen går hand i hand med den teoretiska utbildningen utvecklas du snabbare och får en bättre förståelse för övningskörningen, vilket i sin tur kan innebära ett mer kostnadseffektivt upplägg på körkortsutbildningen.

Vårt utbildningsmaterial heter ”Trafikens grunder” samt ”Köra bil” och förberedande teorifrågor finns via app och elevcentralen.

Vi kan även tillhandahålla material på engelska. Våra teoretiska utbildningar hålls dock på svenska.

4. Övningskörning

Det bästa sättet att lära sig köra bil på är att köra med en utbildad trafiklärare på trafikskola i kombination med privat övningskörning med handledare (mängdträning). Våra lärare på trafikskolan har erfarenhet och är lugna och metodiska i sitt sätt att lära ut . Vi vet vilka krav som ställs på dig som förare för att du ska klara av teori- och förarprov hos Trafikverket, samt vill vi ju givetvis att du därefter långsiktigt ska kunna klara dig på ett trafiksäkert och bra sätt ute i trafiken.

På vår trafikskola får du individuellt anpassade körlektioner. Vi strävar hela tiden efter att du som kund ska få en så effektiv och bra körkortsutbildning som möjligt. Har du möjlighet att aktivt öva hemma mellan körlektionerna, så utnyttja gärna det. Låt gärna din handledare åka med på körlektionerna – ett bra sätt att spara både tid och pengar.

5. Riskutbildning

Riskutbildningen är obligatorisk och består av två delar, nämligen Riskettan och Risktvåan (”halkan”). Båda delarna måste vara genomförda innan du gör teori- och körprov.

Riskettan är en teoretisk utbildning som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskbeteenden ute i trafiken. Kursen pågår under ca. tre timmar exkl. pauser och är lämplig att delta i när du hunnit ungefär halvvägs in i körkortsutbildningen (moment 8). Naturligtvis behöver du inte vara inskriven på vår trafikskola för att delta i Riskettan, utan du är som privatist också välkommen.

Risktvåan (”halkan”) görs i slutet av din körkortsutbildning på Bulltofta-banan och bokas av din lärare på trafikskolan.

Bägge riskutbildningarna är giltiga i fem år.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation vid provtillfällena (pass, id-kort eller körkort ). Observera att förarbevis ej gäller som giltig legitimation. 

 

6. Kunskaps- och förarprov

Det är din trafiklärare som i samråd med dig planerar in kunskaps- och förarprov, vilket bokas hos Trafikverket (vänligen se deras hemsida för aktuella provavgifter). Proven kan göras samma dag, men du har även möjlighet att dela upp provtillfällena på två dagar. Observera dock att det är kunskapsprovet som alltid utförs först, samt att körprovet skall genomföras oavsett resultat på kunskapsprovet. Godkänt delprov är giltigt i två månader.

Du ska veta att bokningen av proven är preliminär och kan komma att avbokas om du inte bedöms vara redo för proven.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation vid provtillfällena (pass, id-kort eller körkort ). Observera att förarbevis ej gäller som giltig legitimation. 

Scroll to Top